Termeni și Condiții

Termeni și Condiții Producători
www.roditorfoodmarket.ro

Termenii și condițiile prezente (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) reglementează relația contractuală dintre Roditor și Vânzător cu privire la serviciile pe care Roditor le oferă Vânzătorului pe Platforma Roditor, prin oferirea posibilității Vânzătorului de a-și vinde produsele pe Platforma Roditor, prin prezentarea și, după caz, promovarea produselor sale pe Platforma Roditor, încasarea costului acestor produse în numele Vânzătorului și transferul sumelor încasate către acesta.

1. Cine suntem?

1.1. www.RoditorFoodMarket.ro este o platformă de prezentare și vânzare (denumită în continuare “Platforma Roditor”) dedicată noului val de antreprenori care oferă produse naturale și artizanale, precum: bere, vin, lactate, legume, dulcețuri, produse de panificație, plante în ghiveci, ustensile și accesorii pentru bucătărie cu design specific.

1.2. Platforma Roditor a fost dezvoltată și este administrată de ANTREPRIZA CREATIVA S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în București, sector 1, Calea Plevnei nr. 16, apartament nr. 11/1, camera nr. 1, etaj 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4178/28.03.2017, cod unic de înregistrare RO37288213, cont IBAN nr. RO54BACX0000002034246000 deschis la UniCredit Bank (denumită în continuare “Roditor”), Adresă de corespondență: Bucuresti, Ion Brezoianu 23-25, corp B, Talent Garden.

2. Cui ne adresăm?

2.1. Platforma Roditor se adresează noului val de producători cu un model de business contemporan și care au în plan dezvoltarea business-ului lor în România.
 
2.2. Pentru a se putea înscrie pe Platforma Roditor orice vânzător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate și selecție:
a) să fie organizați sub o formă juridică care să asigure cadrul legal pentru comercializarea produselor pe Platforma Roditor;
b) să dețină capacitatea juridică necesară pentru încheierea Termenilor și Condițiilor și a Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
c) să dețină toate autorizațiile și certificatele necesare comercializării produselor pe Platforma Roditor în conformitate cu prevederile legale aplicabile (e.g. certificat de producător);
d) să asigure ambalarea și etichetarea produselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
e) să dispună de capacitate de livrare proprie, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe zonele specificate în formular;
f) să înscrie produse care se încadrează într-una din următoarele categorii: fructe, legume, băuturi alcoolice (e.g. vin, bere artizanală), conserve, carne și mezeluri, lactate și brânzeturi, miere și produse din miere, dulciuri și panificație, ustensile și accesorii de bucătărie, plante și flori.

3. Cum te înscrii pe Platforma Roditor?

3.1. În cazul în care îndeplinești condițiile de eligibilitate și selecție și vrei să îți înscrii produsele pe Platforma Roditor completează formularul disponibil pe Platforma Roditor cu informații reale, corecte și complete, exprimă-ți consimțământul cu privire la acceptarea Termenilor și Condițiilor și a Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal și transmite formularul către noi prin intermediul Platformei Roditor.

3.2. Formularul va fi analizat de către Roditor și, în cazul în care îndeplinești condițiile de eligibilitate și selecție, Roditor îți va confirma înscrierea prin intermediul Platformei Roditor. Odată cu confirmarea înscrierii pe Platforma Roditor devii Vânzător și îți este activat Contul tău Roditor. Termenii și Condițiile intră în vigoare la data activării Contului Roditor și sunt valabile până la încetarea Contului Roditor în condițiile prevăzute mai jos. 

3.3. Roditor își rezervă dreptul de a refuza atât înscrierea vânzătorului, cât și a oricăror produse pe care acesta intenționează să le înscrie pe Platforma Roditor, în cazul în care vânzătorul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate și selecție sau independent de aceste condiții în cazul în care Roditor apreciază că înscrierea contravine viziunii Roditor.

3.4. Înscrierea pe Platforma Roditor, punerea la dispoziția Vânzătorilor a posibilității de a-și vinde produsele pe Platforma Roditor, prin prezentarea produselor pe Platforma Roditor, încasarea costului acestor produse în numele Vânzătorului și transferul sumelor încasate către acesta se realizează cu titlu gratuit de către Roditor.

3.5. Vânzătorul înțelege și este de acord că Roditor acționează ca intermediar și mandatar în relația cu Clienții, fără a-și asuma niciun risc cu privire la vânzarea Produselor. Roditor nu dobândește la niciun moment drepturi sau riscuri cu privire la Produse și/sau operațiunea de vânzare a acestora, riscul aparținând în totalitate Vânzătorului. În cadrul tuturor vânzărilor de Produse pe Platforma Roditor, Vânzătorul intră în relație directă cu Clientul, având toate obligațiile legale în acest sens ce revin vânzătorului/comerciantului. Termenii și Condițiile aplicabile între Vânzător și Client sunt puse la dispoziție de către Roditor pe Platforma Roditor, fără ca Roditor să devină la niciun moment parte la acestea. Prin acceptarea unei Comenzi, Vânzătorul acceptă și Termenii și Condițiile aplicabile între Vânzător și Clienți, în forma valabila la data acceptării comenzii,  disponibile la orice moment în Contul Roditor. 

4. Contul Roditor

4.1. Toate comunicările între Roditor și Vânzător vor fi efectuate exclusiv prin intermediul Contului Roditor.

4.2. Vânzătorul este responsabil pentru gestionarea și siguranța Contului Roditor. 

4.3. Contul Roditor poate și șters în următoarele condiții:

a) prin denunțarea unilaterală a Termenilor și Condițiilor de către Roditor sau de către Vânzător, cu respectarea unui termen de preaviz de 1 zi, prin ștergerea Contului Roditor; Contul Roditor se va șterge automat la expirarea termenului de preaviz prevăzut mai sus;

b) prin rezilierea Termenilor și Condițiilor de către Roditor în cazul în care Vânzătorul nu își respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în Termeni și Condiții, fără respectarea unui termen de preaviz și fără intervenția instanțelor de judecată, prin ștergerea Contului Roditor; Contul Roditor se va șterge automat fără un preaviz.

5. Produsele Roditor

5.1. Produsele înscrise pe Platforma Roditor de către Vânzător (denumite în continuare ”Produsele”) pot fi comercializate exclusiv sub forma unor coșuri de produse în valoare de 60 lei/ 150 lei sau 250/lei, TVA inclus. 

5.2. Pentru livrările efectuate direct de către Vânzător costul unui coș include și taxa de livrare. 

5.3. Pentru livrările efectuate prin intermediul unui furnizor de servicii de curierat taxele de livrare vor fi achitate separat de către Client. 

6. Comenzile Roditor

6.1. Toate Comenzile vor fi plasate de Client exclusiv prin Platforma Roditor. 

6.2. Vânzătorul este informat cu privire la orice Comandă plasată de Client în Contul Roditor și are obligația de a confirma Comanda în termen de maxim 4 ore în Contul Roditor. În lipsa confirmării Comenzii în termenul prevăzut mai sus, Comanda este anulată automat.

6.3. Ulterior confirmării Comenzii, Vânzătorul are obligația de a pregăti Produsele pentru livrare. 

6.4. În cazul în care livrarea se efectuează direct de către Vânzător, acesta are obligația de a livra Produsele Clienților în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data confirmării Comenzii. 

6.5. În cazul în care livrarea se efectuează prin Roditor, Vânzătorul are obligația de a pregăti Produsele pentru livrare și de a solicita din Contul Roditor preluarea Produselor de către Roditor în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data confirmării Comenzii pentru efectuarea livrării.

6.6. Orice întârziere în pregătirea și/sau livrarea Produselor și/sau orice modificare a Comenzii trebuie notificată imediat Roditor și Clientului. Orice modificare a Comenzii poate fi efectuată numai cu acordul expres al Clientului. 

6.7. Comanda poate fi achitată exclusiv online prin card bancar în contul Roditor la data plasării Comenzii. În acest sens, Vânzătorul este de acord ca Roditor să accepte și să proceseze plata cu cardul în numele și pe seama sa. 

6.8. Roditor va transfera Vânzătorului sumele încasate pentru fiecare Comandă, din care se va deduce comisionul de procesare a plăților, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data livrării Comenzii către Client. În primele 6 luni de la înscrierea pe platformă comisionul este de 1% urmând ca după cele 6 luni, acesta să crească la 12% din valoarea comenzii. 

6.9. Clientul are dreptul de a anula orice Comanda înainte ca aceasta să fie livrată. Livrarea Produselor sau predarea acestora spre livrare trebuie înregistrată în Contul Roditor.

6.10. Clientul are dreptul de a returna Produsele în termen de 1 zi lucrătoare de la data livrării Comenzii către Client în cazul în care acestea nu corespund Comenzii plasate și de a solicita înlocuirea acestora sau rambursarea prețului achitat. 

6.11. Produsele sunt considerate a nu corespunde Comenzii atunci când:
a) calitatea Produsului și/sau a ambalajului nu corespunde informațiilor disponibile pe Platforma Roditor;
b) etichetarea și/sau marcarea Produselor nu este conformă legislației aplicabile;
c) Produsul și/sau ambalajul sunt deteriorate;
d) au fost livrate alte produse decât cele comandate;
e) Produsele nu sunt livrate în cantitatea comandată;
f) termenul de valabilitate al produselor este expirat;
g) Produsele nu sunt livrate la data și/sau locul prevăzute în Comandă;
h) documentele cerute de legislația aplicabilă sunt completate incorect, sunt incomplete sau lipsesc;
i) Produsele nu respectă normele legale de transport și comercializare;
j) comercializarea Produselor a fost interzisă de autoritățile competente;
k) alte cazuri prevăzute de legislația aplicabilă.

6.12. Vânzătorul răspunde pentru orice neconformitate a Comenzii și se obliga ca în termen de maxim 3 zile lucrătoare la data solicitării de către Client a înlocuirii Produselor să livreze Clientului Produsele conform Comenzii plasate, pe cheltuiala sa. 

6.13. În cazul în care Clientul solicită rambursarea prețului achitat, Comanda se consideră anulată, iar Vânzătorul pierde dreptul de a beneficia de suma aferentă Comenzii.

7. Taxe promovare

7.1. Vânzătorii pot opta pentru promovarea Produsele pe Platforma Roditor prin selectarea din Contul Roditor a unuia dintre pachetele următoare:
- 50 lei + TVA pentru includerea în newsletter (o singură menționare într-un singur newsletter);
- 40 lei + TVA pentru 5 zile în carusel home page;
- 30 lei + TVA pentru 5 zile promovare în produsele de pe home page;
- 40 lei + TVA pentru o postare dedicată pe paginile de facebook și instagram ale Roditor Food Market.

7.2. Plata taxei de promovare se realizează de către Vânzător exclusiv online prin card bancar în contul Roditor la data exprimării opțiunii în acest sens în Contul Roditor. Roditor va emite factura aferentă în termen de maxim 10 zile de la data efectuării plății și o va transmite Vânzătorului în Contul Roditor. 

8. Ce obligații ai ca Vânzător? 

8.1. În calitate de Vânzător ai următoarele obligații:
a) să te asiguri că îndeplinești în orice moment toate condițiile legale pentru producția, procesarea, distribuția și/sau comercializarea Produselor;
b) să te asiguri că orice produs înscris pe Platforma Roditor respectă toate condițiile legale valabile la momentul comercializării și livrării acestora către Client;
c) să ambalezi și să etichetezi Produsele conform cerințelor legale și, după caz, conform indicațiilor de pe site-ul furnizorului de servicii de curierat atunci când livrarea nu se efectuează direct; furnizorul de servicii de curierat al Platformei Roditor este Fan Courier, iar condițiile generale de livrare sunt disponibile la adresa https://www.fancourier.ro/conditii-generale-privind-furnizarea-serviciilor-postale/, iar condițiile de ambalare la adresa https://www.fancourier.ro/cum-sa-ambalezi-corect/;
d) să garantezi calitatea și autenticitatea Produselor;
e) să confirmi comenzile primite și să menții legătura cu Clientul pentru livrare, dar și cu furnizorul de servicii de curierat pentru a te asigura că Produsele ajung în condiții optime;
f) să livrezi Produsele etichetate, inscripționate și însoțite de toată documentația și informațiile necesare, în conformitate cu legislația aplicabilă;
g) să livrezi Produsele în ambalaje care să asigure integritatea/rigiditatea pe timpul transportului și manipulării;
h) să actualizeze constant informațiile privind stocul și disponibilitatea Produselor;
i) să comunice Roditor toate informațiile privind Produsele, inclusiv informațiile care sunt impuse de prevederile legale aplicabile, pentru a fi postate pe Platforma Roditor și să actualizeze permanent astfel de informații;
j) să promoveze Produsele conform instrucțiunilor și recomandărilor Roditor atât cu privire la calitatea și specificațiile pozelor, cât și cu privire la descrierea Produselor și să utilizeze pe Platforma Roditor exclusiv materiale aprobate în prealabil de către Roditor;
k) să răspundă prompt oricăror solicitări din partea Roditor;
l) să răspundă exclusiv în fața Clienților și/sau a terțelor persoane cu privire la cantitatea, calitatea și conformitatea Produselor vândute și să acopere în integralitate, și fără a atrage în niciun caz răspunderea Roditor, orice prejudiciu cauzat Clienților, Roditor și/sau unei terțe persoane ca urmare a unor astfel de lipsuri și/sau neconformități;
m) să emită documentele fiscale corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale aplicabile și să le transmită Clienților împreună cu orice alte documente care în conformitate cu prevederile legale aplicabile trebuie să însoțească Produsele;
n) să dețină, direct sau indirect, toate drepturile de proprietate și de proprietate intelectuală aferente Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, poze, instrucțiuni, etichete și orice alte informații incluse pe Platforma Roditor) necesare pentru comercializarea Produselor pe Platforma Roditor și să garanteze că nu încalcă niciun drept al unei terțe persoane prin încheierea Termenilor și Condițiilor și a Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

9. Ce drepturi și obligații are Roditor?

9.1. Roditor are următoarele obligații:
a) să depună toate eforturile pentru buna funcționare a Platformei Roditor;
b) să transfere sumele datorate Vânzătorului în termenul prevăzut în Termeni și Condiții;
c) să asigure serviciile de promovare pe Platforma Roditor achiziționate de către Vânzător.

9.2. Roditor are următoarele drepturi:
a) să șteargă orice Produs de pe Platforma Roditor și/sau să suspende Contul Roditor în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul acestora, s-au adus sau se pot aduce prejudicii celorlalți vânzători și/sau Clienților sau în cazul în care afectează în mod negativ reputația Roditor sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Roditor. 

10. Limitarea răspunderii

10.1. Vânzătorul înțelege și este de acord că înscrierea pe Platforma Roditor și serviciile furnizate de Roditor sunt oferite ca atare, fără nicio garanție, explicită sau implicită, în ceea ce privește vânzarea și promovarea Produselor prin intermediul Platformei Roditor.

10.2. Vânzătorul înțelege și este de acord că este singurul responsabil față de Clienți și/sau terțe persoane cu privire la calitatea și conformitatea Produselor și respectarea prevederilor legale aplicabile în ceea ce privește comercializarea Produselor și că Roditor nu își asumă nicio răspundere față de Clienți, terțe persoane și/sau Vânzător.

10.3. Limitarea răspunderii Roditor în baza prezentului articol nu se aplică în cazul în care prejudiciile cauzate Clientului, terțelor persoane și/sau Vânzătorului au fost săvârșite cu intenție sau din culpa gravă de către Roditor.
10.4. Vânzătorul va fi răspunzător pentru orice prejudiciu cauzat Roditor prin orice încălcare a Termenilor și Condițiilor și/sau a prevederilor legale aplicabile. Vânzătorul va despăgubi și va apăra Roditor pentru și împotriva oricăror demersuri legale, acțiuni, răspundere, pierdere, penalitate, rezultând din sau în legătură cu astfel de încălcări, acțiuni și/sau omisiuni. 

11. Forța majoră

11.1. Niciuna dintre părți nu răspunde pentru neexecutarea la termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător a oricărei obligații care îi revine în baza Termenilor și Condițiilor dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este rezultatul direct al intervenției Forței Majore. Cealaltă parte nu va fi îndreptățită la plata de despăgubiri în acest caz.

11.2. Daca oricare dintre părți este împiedicată, îngreunată sau întârziată să își execute oricare dintre obligațiile asumate prin Termeni și Condiții, de un eveniment de Forță Majoră, atunci partea respectiva va notifica cealaltă parte, în scris, despre intervenția evenimentului de Forță Majoră și despre împrejurările în care s-a produs acesta, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care a luat la cunoștință despre producerea evenimentului.

11.3. Partea care a adresat respectiva notificare nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor sale contractuale cât timp durează Forța Majoră.

11.4. Încetarea cazului de Forță Majoră va fi, de asemenea, notificată în scris celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încetare.

11.5. Dacă Forța Majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile, oricare dintre părți va putea notifica celeilalte părți încetarea de drept a Termenilor și Condițiilor, fără ca cealaltă parte să poată pretinde daune interese.

11.6. Părțile convin în mod expres ca Roditor este exonerat de răspundere și în cazul apariției unui Caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea obligațiilor asumate prin Termeni și Condiții. Prevederile acestei clauze privind Forța Majoră se aplică în mod corespunzător și în cazul apariției unui Caz fortuit.

12. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

12.1. Termenii și Condițiile sunt guvernate de și interpretate conform legii române.

12.2. Orice litigiu născut din sau în legătura cu Termenii și Condițiile și utilizarea Platformei Roditor va fi soluționat pe cale amiabilă, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente din București. Dreptul la acțiune al Vânzătorului izvorât din sau în legătura cu Termenii și Condițiile se prescrie în termen de 6 (șase) luni.

13. Dispoziții finale

13.1. Vânzătorul declară și garantează ca are capacitatea juridica de a încheia Termenii și Condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și că toate datele și informațiile transmise Roditor sunt complete și corecte.

13.2. Termenii și Condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal formează întregul acord dintre Roditor și Vânzător cu privire la obiectul acestora și înlocuiește orice altă înțelegere între părți anterioară încheierii Termenilor și Condițiilor, verbală sau scrisă.

13.3. Roditor își rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii și Condițiile și/sau Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și Platforma Roditor, specificațiile și funcțiile acesteia. Orice modificare a Termenilor și Condițiilor și/sau a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi notificată Vânzătorului în Contul Roditor cu cel puțin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. În cazul în care Vânzătorul nu este de acord cu modificările operate de către Roditor, poate denunța în mod unilateral Termenii și Condițiile în termenul de 15 zile de la data transmiterii notificării. În cazul în care Vânzătorul nu denunță unilateral Termenii și Condițiile în termenul prevăzut mai sus, modificările se consideră a fi fost acceptate la expirarea termenului. Toate versiunile Termenilor și Condițiilor și Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt disponibile în Contul Roditor. 

13.4. Dacă în orice moment orice prevedere a Termenilor și Condițiilor și/sau a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal este sau devine nelegală, ineficace, nulă sau inaplicabilă în orice sens conform prevederilor legale aplicabile sau unei decizii a instanțelor judecătorești sau arbitrale, legalitatea, eficacitatea, validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Termenilor și Condițiilor și/sau Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor fi afectate sau influențate negativ de acestea. Prevederile nelegale, ineficace nule sau inaplicabile vor fi înlocuite cu prevederi legale, eficace, valide și aplicabile, care să reflecte, cât mai bine posibil, scopul economic urmărit prin intermediul prevederilor nelegale, ineficace nule sau inaplicabile.

13.5. Roditor are dreptul de a cesiona, total sau parțial, Termenii și Condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și de a-și substitui în orice alt mod un terț în raporturile născute în baza acestora, inclusiv prin, dar fără a se limita la, operațiuni de fuziune, divizare, transfer de active, transfer de business, reorganizare, vânzare, subcontractare sau în orice alt mod, fără acordul prealabil al Clientului.

13.6. In cazul în care o notificare în baza Termenilor și Condițiilor și/sau Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal se face prin poștă, aceasta va fi transmisă, cu confirmare de primire, și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată. Notificările formulate în temeiul Termenilor și Condițiilor și/sau Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi, de asemenea, considerate valabile daca sunt transmise prin intermediul Contului Roditor.

13.7. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor și Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, Vânzătorul acceptă în mod expres și irevocabil toate clauzele stipulate în cuprinsul acestora, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele clauze: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 din Termeni și Condiții.

Abonează-te la newsletter
Adresă de corespondență: Bucuresti, Ion Brezoianu 23-25, corp B, Talent Garden | Email: contact@roditorfoodmarket.ro